Kontor i Stockholm & Mälardalen

Uppdaterade rekommendationer med anledning av coronaviruset (covid-19)

Uppdaterat den 14 januari 2021 

Mäklarsamfundets rekommendationer till medlemmar med anledning av coronaviruset (covid-19)

Mot bakgrund av rådande pandemi tog Mäklarsamfundet i mitten av mars 2020 fram allmänna råd och rekommendationer till medlemmarna. Med anledning av den fortsatta spridningen av viruset och nya rekommendationer från myndigheterna har vi per den 14/1-2021 uppdaterat våra rekommendationer. Vi uppmanar alla medlemmar att följa dem. Nya eller omformulerade rekommendationer i rött. 

Mäklarsamfundets övergripande rekommendationer till medlemmar:

 • Följ utvecklingen i ditt län noggrant och anpassa din verksamhet till aktuella lokala allmänna råd. Håll dig uppdaterad genom att regelbundet besöka Folkhälsomyndighetens hemsida - www.folkhalsomyndigheten.se
 • Stanna hemma från arbetet och undvik att träffa andra om du känner dig sjuk (till exempel hosta, feber) och stanna hemma två dygn efter att du blivit helt frisk.
 • Informera köpare och säljare om att de ej bör komma på visningar eller möten om de känner sig sjuka eller har varit sjuka de senaste två dygnen
 • Var extra noga med handhygien.

Smittskyddsrutiner vid intag, visningar och kundmöten

 • Kontrollera alltid med uppdragsgivaren inför intaget att vare sig uppdragsgivaren eller någon i dennes hushåll är smittobärare.
 • Undvik fysisk kontakt vid hälsningar.
 • Klargör för uppdragsgivaren hur smittorisken kan komma att påverka det praktiska förmedlingsarbetet och sök samförstånd kring detta.
 • Vidta åtgärder för att begränsa antalet samtidigt närvarande på dina visningar Säkerställ att varje besökare har åtminstone 10 kvadratmeter yta och att antalet som vistas samtidigt inomhus inte överstiger 8 personer, inklusive mäklare och eventuella visningsvärdar eller assistenter
 • Påminn om vikten av att hålla avstånd till varandra, särskilt inomhus.

1 Sköter du visningen själv, utan hjälp från assistent eller visningsvärd, innebär det i praktiken att du i en bostad som är 80 kvm eller större kan ha maximalt sju (7) besökare inomhus samtidigt. Vid visningar av små lägenheter, som understiger 30 kvm bör du endast ha en (1) besökare i bostaden åt gången.

 • Be alla som vill komma på dina visningar att föranmäla sig och lämna kontaktuppgifter. På så sätt kan du kontakta dem och diskutera alternativa tider/lösningar.
 • Informera inför och i samband med visning, om vikten att avstå om man själv eller någon man bor tillsammans med känner sig sjuk, eller har varit sjuk de senaste två dygnen. Försök erbjuda dem andra lösningar.
 • Ha inte visningar om du själv känner dig sjuk. Vänta två dygn med att träffa andra efter att du blivit frisk.
 • Använd gärna videovisningar som ett första steg för att minska antalet spekulanter med köpintention som sedan fysiskt besöker objektet.
 • Upprätta fysiska närvarolistor med namn och kontaktinformation på samtliga visningar, även de förbokade då det inte kan uteslutas att spekulanter tar någon oanmäld med sig. Klargör att syftet är att, vid behov underlätta smittspårning.
 • Undvik att ta i hand och att stå nära kunder och spekulanter på visningar och vid andra möten. • Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händer på plats med tvål och vatten och/eller handsprit. Pappershanddukar och papperskorg bör finnas. Var noga med din egen handhygien.

Se också Mäklarsamfundets coronarelaterade frågor och svar​​

Jeanette Karlsson
Fastighetsmäklare


08-652 20 00
0152-602 80
070-620 91 99

​Anders Palmblad

Jurist

070-9415910

Adress:

​Strängnäs

Storgatan 19

645 30 Strängnäs

Tel: 0152 - 602 80

​Stockholm

Upplandsgatan 17

113 60 Stockholm

Tel: 08 - 652 20 00

Har du några frågor?

E-mail: info@tegnerlunden.se

Samarbetspartner

Tellafoto »

Vi stöder

Vi är en del av: